Chương Trình Khuyến Mãi
Tin tức

09/04/2021

Khuyến mãi máy lọc nước Tháng 4

Máy lọc nước RO : giảm giá đặc biệt trong tháng 4. Giảm 30%. Máy Amazon, tủ nâng cấp lên 4D, sang trọng.
 
26/02/2018

Khuyến mãi máy lọc nước gia đình Thông minh AMAZON 2018 tại Cần Thơ

Máy lọc nước thông minh, công nghệ của Mỹ 2018 tại Cần Thơ

14/03/2017

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước Thiên Ấn tại Cần Thơ

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước Thiên Ấn tại Cần Thơ áp dụng từ ngày 01/04/2017 đến 31/05/2017
14/03/2016

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 2016

Áp dụng từ ngày 01/04/2016 đến 31/05/2016