Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Hệ thống sản xuất nước đóng bình - đóng chai tại Cần Thơ