Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Van tự động tại Cần Thơ