Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Vật liệu, trang thiết bị lọc nước tại Cần Thơ