Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Đĩa phân phối khí tại Cần Thơ