Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Than hoạt tính tại Cần Thơ