Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Injector tại cần Thơ