Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Máy bơm đẩy cao ở Cần Thơ