Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Bơm công nghiệp ở Cần Thơ