Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Chất khử phèn tại Cần Thơ