Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Vi sinh xử lý nước tại Cần Thơ