Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Lõi lọc nước tại Cần Thơ