Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Lưu lượng kế tại Cần Thơ