Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Màng - Vỏ màng RO tại Cần Thơ