Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Máy bơm chìm ở Cần Thơ