Hệ thống khử phèn, làm mềm nước ở C.ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
Tin tức
Hệ thống khử phèn, làm mềm nước ở C.ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
     

Hệ thống khử phèn, làm mềm nước ở Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang

Công suất 140 m3/ngày

 

Công ty Môi trường Thiên Ấn Chuyên cung cấp giải pháp xử lý nước tại Cần Thơ 

 
 
Vui lòng liên hệ: Anh Thẩm 0919 444 636
 
 
 
 
]