Hệ thống khử phèn, làm mềm nước tại Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
Tin tức
Hệ thống khử phèn, làm mềm nước tại Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
     

Hệ thống khử phèn, làm mềm nước tại Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang

Công suất 140 m3/ngày

 

Công ty Môi trường Thiên Ấn Chuyên cung cấp giải pháp xử lý nước tại Cần Thơ 

 
 
Vui lòng liên hệ: Anh Thẩm 0919 444 636
 
 
 
 
]