Xử lý nước thải quán ăn - nhà hàng ở Cần Thơ
Tin tức
Xử lý nước thải quán ăn - nhà hàng ở Cần Thơ
     

1. Tại sao phải xử lý nước thải ?

 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Quán ăn / Nhà hàng có nguồn thải chủ yếu phát sinh từ hai nguồn chính: hoạt động dịch vụ ăn uống và quá trình sinh hoạt của khách hàng và công nhân viên.
 
- Nước thải trong hoạt động dịch vụ có đặc điểm là chứa nhiều dầu mỡ, chất hoạt động bề mặt, các chất lơ lửng, đặc biệt có chứa nhiều cặn rác thực phẩm từ quá trình chế biến thức ăn và quá trình vệ sinh vật dụng.
 
- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt, vệ sinh của khách hàng và công nhân viên chứa nhiều các hợp chất hữu cơ, nước thải và chất thải của các nhà vệ sinh, nhà tắm chứa hàm lượng chất rắn rất cao, nhiều Nitơ và Phốtpho. Đồng thời trong nước thải cũng chứa rất nhiều các vi sinh vật gây bệnh.
 
Đặc trưng nước thải: Chứa các thành phần như BOD5, COD, SS,tổng Photphos, tổng Nitơ, dầu mỡ, amoni cao, pH thay đổi đột ngột. Nhiều vi sinh vật gây bệnh.
 
 
Khi xử lý nước thải , cần phải tách dầu mỡ và cân bằng pH trước khi dẫn vào các công trình XLNT chính.
 
 

2. Quy định về xử lý nước thải

 
Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 

Theo nghị đinh này thì kinh doanh dịch vụ ăn uống có diện tích 200m2 trở lên phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường ....

 

 

3. Quy định về xử phạt vi phạm môi trường

 
Các bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.