Xử lý nước thải Trạm y tế phường Thới Thuận - Thốt Nốt
Tin tức
Xử lý nước thải Trạm y tế phường Thới Thuận - Thốt Nốt
     

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THỚI THUẬN

xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TPCT
 

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải trạm y tế

Công suất: 50 m3/ngày đêm
Thời điểm: 2016
 
Xử lý nước thải Trạm y tế phường Thới Thuận - Thốt Nốt - Cần Thơ