Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Bơm định lượng ở Cần Thơ