Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Sõi lọc nước tại Cần Thơ